Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 3.

Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 3.

Pregled trećeg poglavlja djela "Načela filozofije i metod realizma" od Allame Tabatabaija i Morteze Motahharija

Ono što je zasigurno u mnogome obilježilo dvadeseto stoljeće jeste raširenost materijalističkog učenja, kako u njegovom filozofskom obliku, tako i u njegovoj primjeni na društvena uređenja. Materijalističko učenje kao cijelovito osmišljeno filozofsko zdanje svoje korijene vuče tek iz osamnaestog stoljeća. Allame Tabatabai, mislilac i filozof bez premca u dvadesetom stoljeću,…

O znanju

U nastavku donosimo sedmo poglavlje knjige Naša filozofija od cijenjenog filozofa Sejjida Muhammeda Bakira Es-Sadra a koju je objavila Fondacija “Baština duhovnosti” 2013. godine. Kao što je urednik knjige i rekao u njenom uvodu ovo djelo je nastalo kao potreba vremena u kojem je živo autor i nastojanju da se…

Poslanica o svjetlima

Duhovno putovanje i uzdizanje među najvažnijim su temama za islamsku duhovnost. Kroz historiju islamske misli mnogi su učenjaci duhovno putovanje opisivali na različite načine. Najčešće se ono razumijevalo kao čovjekov prolazak kroz različita duhovna stanja (hal) i postaje (mekam) sve dok se ne dostigne najuzvišeniji cilj tragaoca, a to je…

Komentar Najname (2)

Budući da Mesnevija Dželaudina Rumija u sebi obujmljuje sav sukus osebujna islamska nauka i univerzalne ljudske mudrosti, ona od čitaoca za razumijevanje i shvatanje njena smisla, metafora, simbolike i aluzija zahtijeva stanovitu upućenost u različite aspekte i dimenzije tradicionalnih islamskih znanosti i tesavufa, zatim poznavanje društveno-kulturološkog miljea islamskog svijeta 13. stoljeća kao i duboko ukorijenjenih znanosti, vještina i zanata tog…

Osnovne teme Attarovih gazela

Na Attarove gazele se u prošlosti nije osvrtala tolika pažnja u akademskim krugovima na Zapadu. Postoji više razloga za to, jedan od njih je i to što postoji veliki broj izvanrednih pjesnika koji su stvarali na perzijskom jeziku. Tako su se istraživači uglavnom osvrtali na najreprezentativnije predstavnike jednog poetskog žanra ne uzimajući u obzir ostale velikane koji su…

Oživljavanje duhovnoga viteštva

Je li deplasirano ili, možda, tendenciozno i pretenciozno u vremenu koje mnogi, i stručnjaci i laici svejednako, cijene lišenim svake moralnosti i etike u većini životnih domena, govoriti i pisati o duhovnosti, odnosno onom dijelu duhovne stvarnosti koji se u islamu naziva futuvvetom ili dževanmardijem, a što bi se na nama razumljive jezike moglo prevesti kao duhovna mladost…