Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 4.

Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 4.

Uvod o različitim razumijevanjima učenja wahdetul-wudžuda

Učenje vahdetul-vudžuda jedna je od najdubljih misli koje je proizveo irfan i jedna od tajni ljudske misli. Irfanska tumačenja vahdetul-vudžuda su različita. Filozofi su ovo učenje podvrgnuli analizi i pritom ponudili različita tumačenja, u nekim slučajevima čak i kontradiktorna. Mislioci koji nisu zakoračili na irfanski put, bilo da su fi lozofi , teolozi pa i neki…

Teorija jednoće egzistencije i njena dokazivost sa stanovišta Ibn Arebije i Mulla Sadre

Jednoća egzistencije (vahdetul-vudžud) predstavlja temeljno učenje Ibn Arebijevog gnosticizma (irfana). Također i Mulla Sadra, na vrhuncu svoje transcendentne fi lozofi je, krozgradaciju egzistencije stiže do jednoće egzistencije. U pogledu defi niranja jednoće egzistencije postoje neslaganja i na Istoku i na Zapadu. Na Zapadu se fi lozofsko učenje panteizma uspoređuje s ovom teorijom, a nekada se…

Teorija jednoća egzistencije ili duhovno osvjedočena jednoća sa stanovištva Ibn Arebija i Ekharta

Teorija jednoće egzistencije (vahdetul-vudžud) koncipirane od gnostika (arifa) bila je predmetom mnogih kritika stoga što je daleka razumu i zbog neslaganja sa spoljašnjim značenjima nekih dijelova svetih tekstova. Neke pristalice ove teorije, kako bi umanjili ove kritike, interpretirali su je kao duhovno osvjedočena jednoća (perz. vahdet-e šuhud) radije je smatrajući epistemološkim pitanjem negoli ontološkim. U ovom članku…

Analiza jednog bejta iz Mesnevije o wahdetul-wudžudu

U ovom radu razmotrit ćemo Mevlanin stih Mi smo nepostojanja i naše egzistencije / Ti si apsolutno postojanje naizgled prolazan. Moguća su dva različita pristupa: introvertni i ekstrovertni. Jezik koji objašnjava prvi pristup je mističan, psihološki ili poetičan. Ali, u izražavanju druge vrste pristupa, misticizam se nerijetko koristi fi lozofskim jezikom. Čini se da je Mevlanin…

Vahdetul-vudžud prema viđenju Sadruddina Konjevija i Mevlane Dželaluddina Rumija Belhija

Vahdetul-vudžud (jedinstvo egzistencije) jeste stanovište koje je poteklo iz irfana. Čak i ako se predoči u okviru jedne fi lozofske teorije, opet se ne smije zaboraviti njegovo irfansko ishodište.  Neki su mislioci raspravu o vahdetu (jednoći, jedinstvu) svrstali u glavno središte svih vrsta irfanskih misli. Dakle, u irfanu smo uvijek suočeni s jednom vrstom jednoviđenja (perz.…

Poslanica srži o onome što je neophodno duhovnom pregaocu

Uvodne napomene Hamza Halitović Zasigurno je da tesavvuf kao duhovna dimenzija islama ima svoj praktični i teoretski dio, no striktna podjela tesavvufske misli na praktičnu i teoretsku ili na etičku i filozofsku je donekle usiljena. Praktični i teoretski aspekti tesavvufa čine jednu jedinstvenu cjelinu. Tako, kada govorimo o praktičnom i…