Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 8.

Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 8.

Spoznajna teorija Mulla Sadre Širazija

UDK 28:1 165 1-al-Shirazi Recentna istraživanja i brojni naslovi objavljeni na Zapadu pokazali su neutemeljenim stavove o “kraju” islamske filozofije nakon smrti Averroesa i posvjedočili postojanje bogate intelektualne tradicije razvijane unutar muslimanskog intelektualnog kruga. Epistemologija, iako neraskidivo vezana za ontologiju i metafiziku, jedna je od disciplina koje su naročito njegovane unutar kasnije islamske filozofske…

Mulla Sadra Širazi i procvat poslaničke filozofije

UDK 1-al-Shirazi 28-752 Tekst pred cijenjenim čitaocem je prijevod dijela knjige Islamic Philosophy from Origin to the Present svjetski poznatog autora Seyyeda Hooseinija Nasra. Namjera objavljivanja ovog prijevoda jeste približavanje položaja i ulogu Mulla Sadre Širazija na sceni islamske filozofije, kao i njegov doprinos i novi zamah koji je dao islamskoj filozofiji kao ključna…

Znanost i muslimanski ummet i islamska koncepcija znanja

UDK 28:001 Već duže od nekoliko stoljeća muslimanski znanstvenici zaostaju za svjetskim trendovima, iako je općepoznato i priznato da su nekada ranije upravo oni bili ti koji su utirali puteve i predvodili i upravljali svjetskim tokovima znanosti. U tekstu koji slijedi autor, i sam prirodoslovac, nastoji dati svoje viđenje i odgovore na pitanja, kao…

Filozofija znanosti - kur'ansko viđenje

UDK 1:001]:28-23 U Kur’anu Časnom postoji više od 750 ajeta u kojima se upućuje i poziva na prirodne fenomene. U većini ovih ajeta preporučuju se proučavanje knjige postanka te promišljanje njenog sadržaja. Kako to potvrđuju mnogi istaknuti islamski učenjaci, Kur’an, međutim, nije knjiga prirodnih znanosti, već je riječ o knjizi upute i prosvjetljenja. Kur’ansko…

Bogovi moderniteta

UDK 17.021.1:28 2-157 Autor u ovome radu pokazuje kako su uzusi uma koji su doneseni modernitetom rijetko podudarni s islamskim naučavanjem, budući da ništa što karakterizira modernitet nije tevhid. Stoga, on naziva karakteristične crte moderniteta takthīrom, to jeste umnožavanjem stvarī i potvrđivanjem mnoštva bogova, što je doslovna suprotnost tevhidu, svođenju stvari na jedno, zapravo…

Prolegomena za estetiku s poveznicom islama

UDK 28:111.85 U ovome radu je predstavljena na izvjestan način prelogomena za estetiku s poveznicom islama koja jeste prolegomenska estetička rasprava, ali u izvjesnom smislu pomenuta rasprava zadire i unutar pitanja epistemologije, ontologije, analitičke filozofije, kao i teologije. U tom kontekstu prolegomena ukazuje na distinkciju između onoga što je ukazano u podnaslovu ove prolegomene,…

Poslanica o iščeznuću u osvjedočenju (Kitab ul-fena fi’l mušahedah)

UDK 1-Ibn Arebi Uvodne napomene Hamza Halitović Knjiga o iščeznuću u osvjedočenju (Kitab ul-fena fi’l mušahedah) jedna je od kraćih Ibn Arebijevih poslanica. Sprva bi se moglo reći da joj je glavna tema pitanje fenaa – iščeznuća u Bogu Uzvišenom, odnosno, preciznije kazano, iščeznuće u očitovanju Božijem. No, druga važna karakteristika ovog djela…

Traktat o nepokretnim ili fiksiranim zvijezdama od Abdurahmana Sufije

UDK 524.3 „09“ (049.3) Djelo Abdurahmana Sufija Kitāb ṣuwar al-kawākib at-tābita njegovo je najuspješnije i najpoznatije djelo. Postiglo je nevjerovatan uspjeh na Istoku i na Zapadu. Najveći njegov doprinos jesu pregled zvijezda u tabelama, mjerenje magnituda, pregled klasičnih i arapskih narodnih imena zvijezda i sazviježđa i duple ilustracije. Pored toga što knjiga ima izuzetan…

Prikaz knjige: Spoznaja - prva vrijednost islama autora Rešid Hafizović

UDK 28:165.0](049.3) Spoznaja – kao ona moć uma i duha kojom se čovjek ontološki razlikuje od drugih bića – zauzima krunsko mjesto unutar filozofsko-teološkog pojmovlja islama, ali i unutar hijerarhije božanskih naloga izrečenih kroz Sveti Tekst. Ne samo da pitanjem spoznaje izrečenim u imperativu započinje očitovanje Božije Riječi Pečatnom Poslaniku nego se spoznaja promeće ispred samog čina stvaranja i nudi kao jedini mogući put…