Izdavaštvo

Univerzum Hafiza Širazija

Elvir Musić
Fondacija "Baština duhovnosti", Mostar 2018
Format B5, 211 strana
ISBN 978-9958-867-41-5 
Sadržaj:
O Hafizu Širaziju
Utjecaj Kur’ana na Hafizovo pjesništvo
Tragovi drugih pjesnika u Hafizovom Divanu
Hafizov doprinos razvoju gazela
Bol u Hafizovoj misli
Hafiz i asket
Hafizov duhovni bohem (rind)
Hafizov harabat
Hafiz i ašk
 

 

Učenje o proživljenju sv. 4.

Allame Sejjid Muhammed Husejn Husejni Teherani
S perzijskog preveo Amar Imamović
Fondacija "Baština duhovnosti", Mostar 2017.
Format B5, 348 strana
ISBN 978-9958-867-40-8

Sadržaj:

46. PREDAVANJE

Svjedočenje meleka o čovjeku na Sudnjem danu

UČENJE O PROŽIVLJENJU sv. 3.

Allame Sejjid Muhammed Husejn Husejni Teherani
S perzijskog preveo: Amar Imamović
Fondacija "Baština duhovnosti", Mostar 2016.
Format B5, str. 368
ISBN 978-9958-867-37-8

Ramazanske dove

Uvod Amar Imamović: Zapis o dovi
Preveli: Ensar Karaman, Lutfi Akbaš, Samed Jelešković
Fondacija "Baština duhovnosti", Mostar 2015.
Format B5, str. 105.
ISBN 978-9958-867-33-0