Biblioteka Islamski Nauk

Učenje o proživljenju sv. 4.

Allame Sejjid Muhammed Husejn Husejni Teherani
S perzijskog preveo Amar Imamović
Fondacija "Baština duhovnosti", Mostar 2017.
Format B5, 348 strana
ISBN 978-9958-867-40-8

Sadržaj:

46. PREDAVANJE

Svjedočenje meleka o čovjeku na Sudnjem danu

UČENJE O PROŽIVLJENJU sv. 3.

Allame Sejjid Muhammed Husejn Husejni Teherani
S perzijskog preveo: Amar Imamović
Fondacija "Baština duhovnosti", Mostar 2016.
Format B5, str. 368
ISBN 978-9958-867-37-8