Bošnjaci i islamska kultura

Fondacija “Baština duhovnosti”, Mostar 2019.
Format B5, strana 166.
ISBN 978-9957-867-44-6
Urednik
prof. dr. Izet Pehlić
Recenzenti
prof. dr. Amrudin Hajrić
prof. dr. Mensur Valjevac

Značaj mevlevija za bošnjačku kulturu i književnost
Djelatnost Bošnjaka na perzijskom jeziku
Fevzijino razumijevanje Rumijevog učenja o savršenom čovjeku
Rumijev nauk o ljubavi u djelima Fevzije i Mejlije
Rumijev koncept duhovne ljubavi kod Šerifovića
Karakter i djelo Ilhamije Žepčaka
Prosvjetiteljske aktivnosti Ilhamije Žepčaka
Društvena subverzivnost Ilhamije Žepčaka
Serdarevićev osvrt na Sadijeva djela
Sabit Užičanin naspram Firdusijeve Šahname
Patriotski duh Firdusija i Bašagića