Ehli-bejt u kulturnoj i duhovnoj baštini Bosne sv. 2.

Amar Imamović
Urednici:
Mahir Sokolija
Amar Imamović
Recenzenti:
prof. dr. Ćazim Hadžimejlić
prof. dr. Sead Šemsović
Fondacija “Baština duhovnosti”, Mostar 2020.
Format B5, 274 strana.
ISBN 978-9958-867-45-3 (Cjelina)
ISBN 978-9958-867-47-7 (Sv. 2)

SADRŽAJ

POGLAVLJE 7: EHLI-BEJT U MEVLUDU

Položaj mevluda u bošnjačkoj tradiciji

Mevlud u bošnjačkoj tradiciji znači ljubav

Mevlud je doprinio očuvanju islamskog identiteta u Bosni i Sandžaku

Mevlud kao simbol bošnjačkog identiteta

Iskazi ljubavi prema Ehli-bejtu u prvom mevludu u Bosni

Prizor poslanice o stradanju / musibetname porodice Mustafe, s.a.v.s.

Prizor oporuke ekselencije Muhammeda o Ehli-bejtu časnome

Prizor posebnog vasijeta o Fatimi ez-Zehri, r.a.

Smrt hazreti Fatime kao vječna inspiracija

Mevlud Muharem-age Dizdarevića (poznat kao Muhamed Rušdi, 1825–1905) o smrti hazreti Muhammeda i hazreti Fatime

Smrt hazreti Muhammeda pejgambera

Smrt hazreti-Fatime

Hazreti Fatimini ahvali ili mevlud o smrti hazreti Fatime na arebici u Muzeju Hercegovine u Mostaru

Mevlud Sejfullah-efendije Prohe (1859–1932) Smrt hazreti Fatime, r.a.

Mevlud Smrt hazreti Fatime, r.a.

Mevlud Život i smrt hazreti Fatime; Rešad Kadić (1912–1988)

Hfz. Sejid ef. Zenunović (1875–1932)

Mevlud o tome kako je Muhammed ostao siroče

POGLAVLJE 8: EHLI-BEJT U DOVI I SALAVATIMA

Kišna dova kod Fatiminih stopa na brežuljku iznad Lupca

Dova prilikom šerijatskog vjenčanja

Šehadet dova za svaki murad

Dova istihara hazreti Alije

Dova dvanaest Imama u arhivu Muzeja Hercegovine

Dova pred spavanje

Ehli-bejtski salavati

Matemski ehlibejtski salavat

POGLAVLJE 9: EHLI-BEJTU U ILAHIJAMA I KASIDAMA

POGLAVLJE 10: EHLI-BEJT KAO DUHOVNA SILSILA DERVIŠA BOSNE I KORIJEN DUHOVNOSTI  POGLAVLJE 11: HAZRETI FATIMA KAO INSPIRACIJA ZA PISANJE SAVREMENE DRAME

U njima imate divan uzor

DODACI

Prvi dodatak

Amina Šiljak-Jesenković: Časna porodica Poslanikova u jeziku i srcu Bošnjaka

Drugi dodatak

Ismet Bušatlić: Zayn al-‘Ābidın i njegovo djelo Indžil Ehlu-l-bejta – Zebur Āli Muhammeda u Bosni i Hercegovini

Treći dodatak

Emina Memija: Ehli-bejt u bh alhamijadu

Četvrti dodatak

Fehim Nametak: Sejjidi, šerifi i nakibulešrafi u Bosni i Hercegovini

Peti dodatak

Rukopisna građa o Ehli-bejtu u Gazi Husrev-begovoj biblioteci

Falnama Imama Džafera Sadika

IZVORI

Izvori na bosanskom jeziku

Arapski i perzijski izvori

Periodika

Medžmue

Internet izvori

Audio

Kazalo imena

Kazalo geografskih pojmova