Časopis Živa baština

/Časopis Živa baština

Živa baština

Časopis za filozofiju i gnozu

Glavni i odgovorni urednik Amar Imamović
Uredništvo Amina Šiljak-Jesenković, Ababs Ali, Ahmed Vaezi, Elvir Musić, Kijan Korjenić, Mensur Valjevac, Mubina Moker, Sead Šemsović, Sedad Dizdarević

Politika časopisa | About a journal “Living Heritage” end publisher

Časopis se nalazi u bazi podataka CEEOL

Časopis se nalazi u Registru domaćih publikacija Univerziteta u Tuzli koji se smatraju relevantnim za izbor u naučno-nastavna zvanja na Univerzitetu u Tuzli

O časopisu "Živa baština"

akademik Rešid Hafizović, dr. Elvir Musić, dr. Mubina Moker

24 April 2020

Egzistencijalni i epistemološki položaj čovjekovog razuma s gledišta Ibn Arebija

Preuzmi pdf

2020-04-28T19:54:28+00:00 Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 18|Ključne riječi: , , , |

24 April 2020

Metodološka analiza gnostičke interpretacije i njezine osnove prema Ṣadr al-Dīnu Qūnawīju

Preuzmi pdf

2020-04-28T20:00:38+00:00 Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 18|Ključne riječi: , , , , , , , |

24 April 2020

Prilog proučavanju filozofije irfana – Filozofija irfanskog otkrovenja

Kategorija: filozofija irfana
Preuzmi pdf

2020-04-28T19:51:47+00:00 Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 18|Ključne riječi: , , , , , , |

Web-stranica za promicanje univerzalnih vrijednosti nebeske Objave i misaonih postignuća čovjeka u okviru Objave

Posjeti web-stranicu