Filozofija etike – islamska perspektiva

//Filozofija etike - islamska perspektiva

Filozofija etike – islamska perspektiva

Ova knjiga je sačinjena od šest dijelova, koji se bave najznačajnijim pitanjima filozofije etike. U prvom dijelu definira se pojam etike sa gledišta nekih islamskih učenjaka, kao i sa gledišta Allame Tabatabaija.
Drugi dio knjige bavi se dvama važnim pitanjima filozofije etike. Prva tema tiče se etičkih metoda i u okviru nje, nakon kratkog pregleda etičkih metoda kršćanstva, pristupa se podrobnom objašnjenju etičkih metoda islama.
U trećem dijelu govori se o odnosu između religije i etike, o odnosu između zbiljskih i obzirnosnih percepcija i o relativnosti etike.
Četvrti dio knjige ima dva poglavlja. Prvo poglavlje bavi se pitanjem dobra (husn) i zla (kubh). U drugom poglavlju razmatra se pitanje veze između “treba” i “jeste”.
Peti dio knjige, koji se sastoji od četiriju cjelina, posvećen je raspravi o moralnim vrlinama i porocima. U prvoj cjelini pristupa se definiciji vrline i poroka. U drugoj cjelini upućuje se na kakvoću ukrašavanja vrlinama i čišćenja od poroka. Treća cjelina ovog dijela govori o potpori moralnih vrlina. Posljednje poglavlje ovog dijela govori o vezi između vrline i sreće.
Šesti, ujedno i posljednji, dio knjige sadrži dva poglavlja. U prvom se govori o religijskom i sekularnom moralu. U drugom poglavlju analizira se pitanje odnosa religijskog morala i slobode.

Web-stranica za promicanje univerzalnih vrijednosti nebeske Objave i misaonih postignuća čovjeka u okviru Objave

Posjeti web-stranicu