Irfan

Osjećaj ljubavi prema vjeri, naklonjenost i težnja ka skri­­venim svjetovima te otkrivanje natprirodnih i metafizičkih tajni dio je ljudskih nagona i njegove prirode. Ovaj nagon posljedica je privlačenja Voljenog, tj. Njegovog privla­če­nja kontingentnog svijeta ka Sebi, a posebno čovjeka kao ple­menitog stvorenja ka Njegovom položaju apsoluta i bes­­konačnosti, dok je duh magnetizma upravo duša duše koja se tumači i kao duša ili hakikat hakikata, osnova pra­is­kon­skog vječnog, izvor ljepote i ishodište postojanja i kraj­nos­ti savršenstva.
Irfan je spoznaja Boga, a to podrazumijeva kretanje od partikularnog prema Apsolutnom, oslobađanje svih oblika ograničenja, i u krajnjem sjedinjenje sa Uzvišenim Bogom. To je položaj vilajeta i namjesništva Božijeg koje podrazumijeva manifestiranje Božijih svojstava.

Web-stranica za promicanje univerzalnih vrijednosti nebeske Objave i misaonih postignuća čovjeka u okviru Objave

Posjeti web-stranicu