Irfanski tekstovi

///Irfanski tekstovi

Irfanski tekstovi

"Gdje god da se okrenete, pa tamo je Allahovo Lice." (Bekara, 115.)
"I Zemlja će svjetlošću Gospodara svoga zasjati." (Zumer, 69.)

24 Januar 2016

Principi irfanskog svjetonazora

Zato što je postojanje takvo kakvo jeste društvo treba definirati na odgovarajući način. A čovjek se definira i odgaja na način koji je u ovisnosti o tome kako je svijet u nekom svjetonazoru shvaćen. Dakle, svjetonazor je skup pogleda, komentara i analiza u vezi sa svijetom, društvom i čovjekom. Primjerice, ovaj svijet ima svoj početak pa ima li on, kao takav, svrhu ili se kreće po principu slučajnosti. Ili, kakva je čovjekova sudbina? Da li je u djelovanju slobodan ili prisiljen? Je li potčinjen vremenu i prirodi ili njima vlada? Odgovor na ova i na niz drugih pitanja sačinjavat će grupu analiza i stavova koji kao cjelina grade pojam svjetonazora.

Preveo:  Ertan Basarik

2019-06-02T01:17:08+00:00 Irfanski tekstovi|Ključne riječi: , , |

24 Januar 2016

Uticaj tesavvufa na razvoj islamske književnosti

Mada je tesavvuf kroz relativno dugu historiju razvoja islamske civilizacije  katalizatorski djelovao na razvoj, nerijetko i nastanak, svih dimenzija islamske kulture njegova kreacijska i stvaralačka moć se najviše i najveličanstvenije reflektirala na specifičnu islamsku književnost.

2019-06-02T01:18:09+00:00 Irfanski tekstovi|Ključne riječi: |

24 Januar 2016

Blistajuće sunce – upoznavanje sa Allame Tabatabaijem

2019-06-02T01:09:39+00:00 Irfanski tekstovi|Ključne riječi: , |

Web-stranica za promicanje univerzalnih vrijednosti nebeske Objave i misaonih postignuća čovjeka u okviru Objave

Posjeti web-stranicu