Uvod u filozofiju

///Uvod u filozofiju

Uvod u filozofiju

Razmišljajući o potrebama mladih naraštaja i onih koji se žele upoznati sa islamom Murteza Mutahhari pristupa pisanju ciklusa knjiga koje imaju za cilj da na jednostavan način pojasne šest osnovnih znanosti u islamu: logiku, filozofiju, teologiju, gnozu, usuli fikh i pravo. Jedna od tih knjiga je i Uvod u islamsku filozofijukoja se nalazi pred nama. Ovo djelo nudi upoznavanje sa osnovnim postavkama islamske filozofije.

Web-stranica za promicanje univerzalnih vrijednosti nebeske Objave i misaonih postignuća čovjeka u okviru Objave

Posjeti web-stranicu