Sadržaj

 • Uvodno slovo
 • Allahov usamljenik na zemlji Njegovoj
 • Analiza pojma jekin
 • Etimologija termina jekin
 • Jekin u svjetlu Kur’ana
 • Jekin u Poslanikovoj predaji
 • Jekin u gnostičkoj literaturi
 • Šejh Bošnjakovo tumačenje jekin
 • O Rukopisu
 • Prijevod Poslanice
 • Tajna jamačnog uvjerenja protumačena riječima Uzvišenog: Robuj Gospodaru svome sve dok ti jamačno uvjerenje nadođe
 • Gazel