Sadržaj:

46. PREDAVANJE

 • Svjedočenje meleka o čovjeku na Sudnjem danu
 • Različite skupine meleka koje svjedoče
 • Stepen grijeha i stepen pokajanja odgovara položaju pojedinca
 • Meleci noći i meleci dana
 • Istovjetnost Božijeg znanja i znanja meleka
 • Čovjek nije stvoren radi besmisla niti je zaboravljen
 • Stvoreni svijet je budan i on bilježi sve u vezi s čovjekom
 • Sramotan kraj onih koji su zaboravili na knjigu svojih djela

”više”

47. PREDAVANJE

 • Svjedočenje udova i organa na Sudnjem danu
 • Zbilja čina govora iskazivanje je onoga što je u duši
 • Razlog zbog kojeg će na Sudnjem danu jezik zanijemiti a ruke progovoriti
 • Nevjernici će na Sudnjem danu biti pitani i za osnovna načela vjere i za pojedinačne propise vjere
 • Suštine naših djela mreže su Božijeg znanja i moći
 • Sva bića imaju znanje i svijest
 • Čovjekovo znanje o zbiljama stvorenja je neznatno
 • Priča o putu ka Mešhedu Age Šejh Čaplakija
 • Potpuni uvid u zbilje i tajne ima jedino Uzvišeni Bog
 • Na Sudnjem danu udovi će svjedočiti samo protiv nevjernika

48. PREDAVANJE

 • Svjedočenje vremena i prostora na Sudnjem danu
 • Vrijeme i prostor imaju svijest shodno veličini svoje egzistencije
 • Vrijeme i prostor budni su i imaju svijest i percepciju
 • Predaje koje govore o svjedočenju vremena i prostora
 • Utjecaj pokajanja na pokrivanje grijeha
 • Dova Imama Alija koju prenosi Mejsame Tammar
 • Hadžerul-esved ima svijest i percepciju
 • Različitost fazileta prostora zbog različitosti je njihove prosvijetljenosti

49. PREDAVANJE

 • Svjedočenje Kur’ana i djela na Sudnjem danu
 • Način svjedočenja zemlje na Sudnjem danu o događajima
 • Značenje Božijeg nadahnuća zemlje prilikom čina svjedočenja
 • Svjedočenje namaza i posta na Sudnjem danu
 • Predaja o govoru Kur’ana na Sudnjem danu
 • Melekutski oblik Kur’ana po kojem se nije radilo je tegoban

50. PREDAVANJE

 • Značenje i smisao svjedočenja Kur’ana i djela na Sudnjem danu
 • Zbilja govora Kur’ana i drugih djela na Sudnjem danu
 • U mjeri kojoj vjernik bude radio po Kur’anu postaje otjelovljenje Kur’ana
 • Položaj savršenog čovjeka nema granica
 • Različite skupine učača Kur’ana
 • Različite skupine ljudi u riječima Imama Sedžada

51. PREDAVANJE

 • O zbilji Sirata i njegovo značenje na Sudnjem danu
 • Svaka duša ima sebi svojstven put ka Bogu
 • Sirat-put je jedan a sebil-putevi su mnogobrojni
 • Svi ljudi trebaju proći kroz Džehennem
 • Razlog zbog kojeg poslanici i evlije poput blijeska prolaze kroz Džehennem
 • Različite brzine kojima će ljudi prijeći Sirat-ćupriju na Sudnjem danu
 • Put ka Džennetu očitanje je potencijala na Sudnjem danu
 • Sirat-put je put savršenih ljudi

52. PREDAVANJE

 • O zbilji Sirata i o tome da je najviši primjer te zbilje savršen čovjek
 • Put ka Bogu unutarnji je put duše ka Bogu
 • Različitost prolaska Sirata rezultat je različitih ljudskih stepena
 • Različitost ljudskih puteva rezultat je različitosti njihovih unutarnjih namjera
 • Način proputovanja Sirat-puta
 • Imena postaja na Sirat-putu
 • Četiri putovanja duše kroz stepene savršenstava
 • Kakvoće četiri putovanja
 • Pravi Put je put ljudske duše

53. PREDAVANJE

 • Sirat ka Džehennemu i Džennetu
 • Put ka Džehennemu samo je za nepravednike
 • Nepravednici putuju ka Džehennemu
 • Džehenemski usponi i tjesnaci
 • Govori Šejh Saduka i Šejh Mufida o usponima i tjesnacima na putu u Džehennem
 • U svijetu formi inteligibilna značenja otjelovljuju se u formama
 • Kakvoća puta preko Džehennema

54. PREDAVANJE

 • O zbilji Vage djela na Sudnjem danu
 • Vaga džehenemlija je lahka
 • Značenje Vage djela
 • Vaga svakog ummeta njihovi su poslanici i nasljednici
 • Mjerilo vage svake stvari srodno je onome što vaga
 • Ajeti i predaje koje govore o Vagi djela
 • Vaga na Sudnjem danu je istina i pravda
 • Dvije skupine ljudi neće imati obračun

55. PREDAVANJE

 • Vaga i mjerilo djela su poslanici i imami
 • Različita mišljenja o kakvoći postavljanja Vage
 • Mišljenje Šejh Mufida i Medžlisija o Vagi
 • Dobra djela su teška i uzdižu se, dok su grijesi lahki
 • Oni koji su zastranili izgube se i nestanu prije nego dosegnu svijet svjetlosti
 • Ljubav Poslanika i Ehli-bejta težina je na Vagi djela
 • Skupine ljudi kojima se neće ni postavljati Vaga djela
 • Imam Ali je Vaga djela

56. PREDAVANJE

 • Način svođenja računa na Sudnjem danu
 • Zbilja obračuna objelodanjivanje je nepoznatog
 • Obračun se dešava u posudi znanja i neznanja, a nije ostvarivanje nečega novog
 • Božije znanje prisutno je znanje i Njegov je obračun brz
 • Rezultati djela proizlaze iz samih djela
 • Djela su neodvojiva od obračuna
 • Božija praksa kod obračuna nije kažnjavanje
 • Izlijevanje Božije milosti je bez ustezanja
 • Bog je Onaj Koji brzo svodi račun
 • U zbilji gledano, obračun i opskrba jedna su stvar

57. PREDAVANJE

 • Različitost skupina ljudi u pogledu lahkoće polaganja računa
 • Značenje brzine obračuna na Sudnjem danu
 • Predaje o težini i lahkoći obračuna
 • Lahkoća obračuna znači da nema preciznog sagledavanja djela
 • Teškoća računa znači temeljno i precizno svođenje računa
 • Potpuno svođenje računa na temelju je pravde, a suprotno tome je oprost
 • Stajališta filozofa o zbilji vremena
 • Rezultati teorije supstancionalnog kretanja
 • Percipiranje postepenosti ili nepercipiranje vremena ovisi o stepenu čovjekovog tadžarruda
 • Vrijeme provedeno u Berzahu ljudi percipiraju nečim kratkim
 • Relativnost vremena stajanja na Sudnjem danu za dobročinitelje
 • Značenje relativnosti vremena kod Ajnštajna
 • Sažetak stajališta filozofa o vremenu
 • Oni koji si uronjeni u Božije svjetlosti ne percipiraju duljinu vremena

58. PREDAVANJE

 • Svi ljudi bit će ispitivani na Sudnjem danu
 • Ajeti i predaje koje govore o sveobuhvatnosti polaganja računa
 • Predaje koje govore o sveobuhvatnosti polaganja računa
 • Za svaki tjelesni organ polagat će se račun
 • Odmazda za djela na Sudnjem danu
 • Pomirenje kur’anskih ajeta koji govore o ispitivanju i neispitivanju
 • Podvrgavanje poslanika ispitivanju
 • Ispitivanje hazreti Isaa
 • Ispitivanje poslanika i imama
 • Iznošenje dokaza ummetima od strane Gospodara
 • Bliski robovi neće biti pitani
 • Mnogobošci nemaju obračuna
 • Pojašnjenje obračuna poslanika i imama od strane Gospodara
 • Brisanje nekih dobrih i loših djela
 • I životinje će imati obračun

59. PREDAVANJE

 • Sva stvorenja nebesa i Zemlje
 • bit će proživljena – vraćaju se Bogu Uzvišenom
 • Ovaj svijet nije stvoren bez cilja i nije besmislen
 • Sve se vraća Bogu i u tome nema razlike između živih i neživih bića
 • To što u stvaranju nema besmisla znači da se stvoreno vraća Bogu
 • Značenje da ćemo sami doći i da ćemo se okupiti na Sudnjem danu
 • Jedno od imena Kijameta je Dan okupljanja i zbora
 • Ajeti koji ukazuju na proživljenje neorganskih tvari
 • Životinje imaju svijest u mjeri stepena svoje egzistencije
 • Kazivanje o hazreti Sulejmanu i mravu
 • Kazivanje o hazreti Sulejmanu i Hudhudu
 • Cijela Kreacija kreće se prema Krajnjem cilju
 • Čisti i iskreni robovi nemaju proživljenja

60. PREDAVANJE

 • Zagovorništvo (šefat) i opća pitanja u vezi s njime
 • Leksičko značenje riječi “šefat”
 • Posredovanje kroz stvaranje
 • Uvod za dokaz posredništva kroz zakon
 • Božansko posredovanje i zagovorništvo kroz zakon
 • Potvrda istinskog posredovanja u kur’anskim ajetima
 • Posredovanje kod idolopoklonika
 • Na Sudnjem danu jedino Allahu pripada šefat
 • Kur’anski dokazi da i dobri robovi mogu zagovarati
 • Kur’anski dokaz da i dobri robovi mogu zagovarati
 • Potvrda šefata na Sudnjem danu u predajama ehli-sunneta
 • Predaje Ehli-bejta o posredovanju na Sudnjem danu

”Zatvori”