Obavezna literatura na doktroskom studiju Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu, na predmetu Savremene sunnetske teme.