Sadržaj:

  • O Hafizu Širaziju
  • Utjecaj Kur’ana na Hafizovo pjesništvo
  • Tragovi drugih pjesnika u Hafizovom Divanu
  • Hafizov doprinos razvoju gazela
  • Bol u Hafizovoj misli
  • Hafiz i asket
  • Hafizov duhovni bohem (rind)
  • Hafizov harabat
  • Hafiz i ašk