FONDACIJA “BAŠTINA DUHOVNOSTI”

Potaknuti mišlju velikana islamske misli, Objave i filozofije, Allame Tabatabaija – koji je na upit o njegovom veličanstvenom učenjačkom pregnuću skromno izjavio da je on imao za cilj jedino dati svoj doprinos cjelokupnom znanju čovječanstva i ostaviti traga koliko jednu rečenicu na tom putu  – i mi smo se okupili da damo doprinos tom plemenitom cilju, svjesni svojih manjkavosti i neznanja, ali počašćeni okolnošću da nam je u ovom kratkom ovozemaljskom životu pružena tako jedinstvena prilika.

Došao je čovjek do Allame Tabatabaija i primijetio: “Duhovni put je poput pomjeranja planine trepavicom”, na šta Allame reče: “Da, tako je. Ali nikad ne treba zaboraviti da je naspram nas u ovom poslu Uzvišeni Bog. Zato reci: ‘O Bože!’, i kreni, a On će to umjesto tebe uraditi i na kraju tebi pripisati.”

Časni Kur'an našem Poslaniku, s.a.v.a., kaže: “I nisi ti bacao kada si bacao, nego je Allah bacao.” (El-Enfâl, 8:17.)

Nadamo se da će ovaj naš trud u ovom mraku posvemašnje poplave materijalističkih učenja i pošasti moderne civilizacije, koja prijeti svemu ljudskom i plemenitom, koja čovjeka svodi na životinjsku razinu,  gdje nema mjesta misli nadahnutoj Božijim Apsolutom i sadržaju otkrovenja onostranog, da upalimo jednu svijeću i koliko-toliko odagnamo ovaj mrak i osvijetlimo put ka Vječnosti, koji je pred nama. Svu nadu polažemo u Uzvišenog Boga i od Njega tražimo pomoć!