Amar Imamović
Urednici:
Mahir Sokolija
Amar Imamović
Recenzenti:
prof. dr. Ćazim Hadžimejlić
prof. dr. Sead Šemsović
Fondacija “Baština duhovnosti”, Mostar 2019.
Format B5, 328 strana.
ISBN 978-9958-867-45-3 (Cjelina)
ISBN 978-9958-867-47-7 (Sv. 2)

SADRŽAJ

Uvod
Članovi Ehli-bejta u Kur’anu i predajama
POGLAVLJE 1:
ZNAMENITI BOŠNJACI O EHLI-BEJTU
Hasan Zijaji iz Mostara (umro 1584)
Ali-dede Bošnjak (umro 1605)
Ahmed Vahdeti Bosnevi (umro nakon 1603)
Hasan Kafi Pruščak (1544 – 1615/1616)
Abdullah Bošnjak (1584 – 1644)
Mehmed Rešid Bošnjak (sredina 17. st. – nakon 18. st.)
Mustafa Ejubović – Šejh Jujo (1651 – 1707)
Sabit Alaudin Užičanin Bosnevi (1650 – 1712)
Fevzi Mostarac (između 1670. i 1677 – 1747)
Ahmed Gurbi-baba (1698? – 1775?)
Abdurrahman Sirrija Sikirić (oko 1775 – 1847)
Šakir Sikirić (oko 1847 – 1890)
Bosnevi (umro u 19. stoljeću)
Muftija Mustafa Sidki-efendija Karabeg (1832 – 1878)
Fadil-paša Šerifović (1802/03 – 1882)
Muhamed Ševki Imamović (1820? – 1883)
Šejh Arif Sidki-baba (umro 1890)
Muhamed Sejfudin Iblizović – Šejh Sejfija ili Ebu-Lejs Zade (? – 1899)
Arif Hikmet-beg Stočević (1839 – 1903)
Musa Ćazim Ćatić (1878 – 1915)
Behauddin Sikirić (1860 – 1934)
Melika Salihbeg Bosnawi (1945 – 2017)
POGLAVLJE 2:
OBILJEŽAVANJE GADIR HUMMA / SULTAN
NEVRUZA U BAŠTINI BOSNE
POGLAVLJE 3:
OBILJEŽAVANJE MATEMA / AŠURE U BAŠTINI BOSNE
Matem – prvih deset dana mjeseca muharema
Matemska poezija
POGLAVLJE 4:
EHLI-BEJT U ARHITEKTURI
Sebilji u Sarajevu – podsjetnici na tragediju Ehli-bejta na Kerbeli
Česme u Novom Pazaru, Nišu i Skoplju u spomen šehidima Kerbele
Zulfikar iznad bosanskih vrata
Ehli-bejt u Blagajskoj tekiji
Ehlibejtski simboli na kaburu Šejh Juje
Serpuš hazreti Fatime
Tešanjski wawovi
Natpis na nišanu Derviš-paše (Dedage) Čengića u Konjicu
POGLAVLJE 5:
EHLI-BEJT U KALIGRAFIJI I MINIJATURI
Ehli-bejt lađa spasa
Hilja – Alijev opis Poslanika, ukras svakog doma
Dova Nadi Alijan
Mehmed Mejlija Guranija, sarajevski pjesnik i kaligraf
Ehli-bejt na levhama
Kaligrafija o Ehli-bejtu u porodičnom muzeju Šejh Musa hafiz Ćazim Hadžimejlić u Živčićima
Nasuh Matrakči Visočanin (? – 1564) i njegove minijature
POGLAVLJE 6:
EHLI-BEJT U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU
Bosanski ehlibejtski pečat
Badžijanski đul
Tespih jetmiš bin tevhid
Hazreti Fatimine ruke
Nekoliko posebnih biljaka nosi naziv po hazreti Fatimi
Prisustvo Ehli-bejta u narodnom svetkovanju Aliđuna
Ehli-bejt u nekim drugim aspektima života
PRILOZI
Prilog br. 1.: Program obilježavanja Sultan Nevruza
Prilog br. 2.: Predavanje Seid ef. Strika povodom Jevmul-ašure
Prilog br. 3.: Program obilježavanja Jevmul-ašure
Prilog br. 4.
Kazalo imena
Kazalo geografskih pojmova