Sadržaj

 • Uvod
 • Definicija spoznaje i nauke o spoznaji
 • Značaj pitanja spoznaje, posebno analize njenih izvora i prepreka
 • Mogućnosti spoznaje
 • Sredstva spoznaje i njihova razlika sa izvorima spoznaje
 • Nužnost rasprave o spoznaji sa stanovišta Staze rječitosti
 • Autentičnost Staze rječitosti
 • Odnos svjetonazora i spoznaje
 • Domet i područje spoznaje sa stanovišta Imama Alija
 • Uvjeti spoznaje sa stanovišta Imama Alija
 1.  Trud i nastojanje
 2. Bogobojaznost
 3. Razlikovanje istine od zablude
 4. Direktno osvjedočenje i izbjegavanje povodljivosti
 5. Usredsređenost i rasterećenost
 6. Suptilnost duha i unutarnja bistrina
 7. Djelovanje prema znanju

PRVI DIO

Izvori spoznaje u Stazi rječitosti

 • Osjetilna spoznaja
 • Racionalna spoznaja
 • Intuitivna i irfanska spoznaja
 • Spoznaja Objavom

Prvo poglavlje

 • Osjetilna i iskustvena spoznaja
 • Senzualizam i empirizam
 • Razlika materijalizma i senzualizma
 • Osjetilna i empirijska spoznaja sa stanovišta zapadnih filozofa
 • Osjetilna i empirijska spoznaja sa stanovišta islamskih filozofa
 • Osjetilna i empirijska spoznaja sa stanovišta Staze rječitosti
 • Krajnja vrijednost osjetilne spoznaje sa stanovišta Imama Alija

Drugo poglavlje

 • Racionalno saznanje i spoznaja
 • Pojam razuma i racionalizma
 • Racionalna spoznaja sa stanovišta zapadnih filozofa
 • Pogled zapadnih pristalica intuitivne spoznaje na racionalnu spoznaju
 • Iluzija zapadnih senzualista o racionalnoj spoznaji
 • Racionalna spoznaja sa stanovišta zapadnih racionalista
 • Racionalna spoznaja sa stanovišta islamskih filozofa
 • Razum i racionalna spoznaja sa stanovišta Mulla Sadre
 • Racionalna spoznaja sa stanovišta Ibn Sine
 • Ustrajnost islamske filozofije u deskripciji racionalne spoznaje
 • Racionalna spoznaja sa stanovišta arifa
 • Racionalna spoznaja sa stanovišta Staze rječitosti
 • Stvaranje razuma u čovjekovoj duši
 • Vrijednost racionalne spoznaje sa stanovišta Staze rječitosti
 • Superiornost i prednost racionalne u odnosu na osjetilnu spoznaju u Stazi rječitosti
 • Vrste razuma i racionalnih učenja u Stazi rječitosti
 • Doseg i područje racionalne spoznaje u Stazi rječitosti

Treće poglavlje

 • Irfanska intuicija iz izvora spoznaje
 • Definiranje irfanskog otkrovenja i osvjedočenja
 • Razlika i osobenosti vjerskog iskustva i irfanskog iskustva
 • Razlika irfanske spoznaje sa drugim vrstama spoznaje
 • Superiornost nadrazumske ili irfanske spoznaje u odnosu na racionalnu spoznaju
 • Argumentacija u intuitivnim poimanjima i njena razlika sa logičkim argumentacijama
 • Svojstva nadrazumske percepcije ili irfanskog iskustva
 • Gledišta filozofa muslimana o irfanskoj intuiciji
 • Gledište zapadnih filozofa o irfanskoj intuiciji
 • Irfanska intuicija sa stanovišta Staze rječitosti
 • Vrijednost irfanske spoznaje u Stazi rječitosti
 • Imam Ali, mir s njim, u posjedu najviših stepeni intuicije
 • Sistematičnost irfanske spoznaje sa stanovišta Staze rječitosti
 • Uvjeti i stvari koje donose irfansku spoznaju prema Stazi rječitosti
 • Očuvanje uma živim
 • Borba sa samim sobom i kročenje duše sklone zlu
 • Zikr i spominjanje Uzvišenog Boga
 • Iskrenost u namjeri
 • Veličina irfanske spoznaje sa stanovišta Staze rječitosti

Četvrto poglavlje

 • Spoznaja Objavom
 • Svojstva spoznaje Objavom
 • Suština objave Razum i Objava sa stanovišta mislilaca muslimana
 • Objava sa stanovišta zapadnih mislilaca
 • Objava i spoznaja Objavom sa stanovišta Staze rječitosti
 • Jasnoća i prosvijetljenost spoznaje putem Objave
 • Objava ili poslaničko iskustvo
 • Objava ili tumačenje Objave
 • Objava i razum
 • Kontinuitet ili okončanje Objave
 • Superiornost spoznaje zasnovane na učenjima Objave u odnosu na druge vrste spoznaje

DRUGI DIO

Prepreke spoznaje u Stazi rječitosti

 1.  Neumjesna pristranost
 2. Ljubav i mržnja
 3. Samouvjerenost
 4. Ovaj svijet
 5. Prohtjevi strasti
 6. Zanesenost sobom i umišljenost
 7. Pretjerivanje
 8. Duge i daleke težnje i želje
 9. Zavedenost šejtanom
 10. Pohlepa
 11. Prijateljstvo i druženje sa lažovom
 12. Druženje sa glupim i neznalicom
 13. Slijepo slijeđenje prethodnika
 14. Neusklađenost znanja i djela
 15. Negativizam
 16. Raspravljanje uz neznanje i dvoličnost
 17. Devijacija i skretanje
 18. Bolest i sljepilo srca
 19. Nemar
 20. Tvrdoglavost i neutemeljeno insistiranje
 21. Kult ličnosti
 22. Preokupiranost poslom
 23. Uskogrudost
 24. Sofizam
 25. Zastor prirode
 26. Neznanje
 27. Prihvaćanje glasina i neiskustvo