Časopis Živa baština

/Časopis Živa baština

Živa baština

Časopis za filozofiju i gnozu

Glavni i odgovorni urednik Amar Imamović
Uredništvo Amina Šiljak-Jesenković, Ababs Ali, Ahmed Vaezi, Elvir Musić, Mensur Valjevac, Mubina Moker, Sead Šemsović, Sedad Dizdarević

Politika časopisa | About a journal “Living Heritage” end publisher

O časopisu "Živa baština"

akademik Rešid Hafizović, dr. Elvir Musić, dr. Mubina Moker

6 August 2019

Znanost o balansu i korespondenciji među svjetovima u islamskoj gnozi prema djelu Haydara Amulija iz VIII/XIV stoljeća

Kategorija: Irfan Filozofija
Preuzmi pdf

2019-08-23T07:45:20+00:00 Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 15.|Ključne riječi: , , , , , |

29 April 2019

Tomislav Krznar, “U blizini straha: iznova o problematici zaštite okoliša u bio-etičkom kontekstu”, Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2016; priredio: Orhan Jašić

Kategorija: prikaz knjige
Preuzmi pdf

2019-05-12T06:26:11+00:00 Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 14.|Ključne riječi: , |

29 April 2019

Vrijednost kumulativnog argumenta kod dokazivanja postojanja Boga

Kategorija: Filozofija
Preuzmi pdf

2019-05-13T02:07:48+00:00 Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 14.|Ključne riječi: , , , , , |

Web-stranica za promicanje univerzalnih vrijednosti nebeske Objave i misaonih postignuća čovjeka u okviru Objave

Posjeti web-stranicu