Tumačenje ajeta Nur: “Allah je svjetlo nebesa i Zemlje”

S perzijskog preveli:
Mediha Imamović, Amar Imamović

Fondacija “Baština duhovnsoti”, Mostar 2017.
Format B5, strana 188
ISBN 978-9958-867-39-2

2019-05-11T05:26:29+00:00 Biblioteka Irfan i Hikmet|Ključne riječi: , , , , |