Sadržaj

 • Prigovori na stavove antropomorfista i tradicionalista u komentaru ajeta Nur
 • Moguća tumačenja značenja “Allah je svjetlo nebesa i Zemlje”
 • Svjetlost je očigledna po sebi i čini da drugi budu očigledni
 • Boga treba spoznati po Njemu a ne po Njegovim manifestacijama
 • Boga treba spoznati po Njemu
 • Filozofsko pravilo: Jedna stvar ne spoznaje drugu osim putem onoga što se nalazi u njoj od te druge stvari
 • Pomirenje između hadisa koji potvrđuju i negiraju gledanje u Boga
 • Put dosezanja zaljubljenika Ljubljenom je uklanjanje svijeta mnoštva
 • Bog se može vidjeti očima srca
 • Različita učenja u vezi s Božijom Bīti i djelima Svevišnjeg Gospodara
 • Tumačenje hadisa koji govore o gledanju u Boga
 • Filozofsko pravilo: Jedna stvar ne spoznaje drugu osim putem onoga što se nalazi u njoj od te druge stvari
 • Pomirenje između hadisa koji potvrđuju i negiraju gledanje u Boga
 • Kur’anski ajeti o svijetu gdje nema zastora između čovjeka i Boga
 • Divni stihovi Kejs ibn Maluvveh ‘Āmerija o Medžnunu i Lejli
 • Put dosezanja zaljubljenika Ljubljenom je uklanjanje svijeta mnoštva
 • Svevišnji Gospodar je svjetlost i On je očigledan
 • Različita učenja u vezi s Božijom Bīti i djelima Svevišnjeg Gospodara
 • Griješe i antropomorfisti i pristalice čiste transedencije Boga
 • Značenje i tumačenje Božijih imena Ehad i Vahid
 • Analiza dvije škole mišljenja: ešarije i mutezelije
 • Govor o čovjekovom slobodnom izboru u djelovanju
 • Govor o filozofskom i irfanskom metodu
 • Ajeti i predaje koji upućuju na mogućnost susreta s Bogom
 • Ljudsko biće ima dva izvora spoznaje
 • Kur’anski ajeti koji ukazuju na susret s Bogom
 • Predaje u kojima se spominje izraz “gledanje”
 • Pojašnjenje predaje: “ Nisam vidio ni jednu stvar (ništa), a da nisam vidio Allaha prije nje, s njom i poslije nje.”
 • Razine čovjekovog uzdizanja prema Bogu
 • Sva bića u postojećem svijetu Božiji su znaci
 • Čovjek može ostvari čast susreta s Bogom
 • Čovjek može ostvari čast susreta s Bogom
 • Dva aspekta posmatranja bića: kao sredstvo da se vidi drugo ili po njima samima
 • Stvari koja se u Kur’anu tretiraju kao znak
 • Slijepe su oči koje ne vide Boga
 • Tumačenje ajeta: “Pokazivat ćemo im Mi Znake Naše u obzorjima, i u njima samima…”
 • Spoznaja Boga podrazumijeva zanemarivanje svega drugog osim Boga
 • Znanje o uzroku putem posljedice je znanje o uzroku, ali iz jednog, a ne iz svih aspekata
 • Šejh Behaja: Krajnja razina putovanja istinskih učenjaka je stizanje do Božijih imena i svojstava
 • Četiri razine spoznaje prema Hadže Nasiruddinu Tusiju
 • Ibn Sina: Svevišnji Gospodar veći od toga da bi bio poput šerijata za svakog ko želi da Mu pristupi
 • Šejh Šehabuddin Suhravardi: Sveti predjeli mjesta su gdje neznalice uopće ne mogu zakoračiti
 • Posmatranje Božijih znakova na obzorjima i u nama samima
 • Rasprava o uzvišenosti položaja i čudesnosti ljudske duše
 • Ajeti koji govore o prednosti čovjeka u odnosu na ostala stvorenja
 • načina argumentacije o višem položaju čovjeka u odnosu na meleke
 • Zašto je Allah naredio melecima da učine sedždu Ademu?!
 • Govori velikana filozofije o veličini duše
 • Hadis: Ne obuhvata me Moja zemlja, niti Moje nebo, već Me obuhvata srce Moga roba koji vjeruje u Mene
 • Od bića ovog svijeta jedino čovjek spoznaje Boga u svim aspektima
 • Spoznaj sebe da bi spoznao Boga
 • Govor u vezi hadisa: Ko spozna sebe spoznao je svoga Gospodara
 • Duša i tijelo dva aspekta koja ukazuju na Božije jedinstvo
 • Hadisi u djelu “Gureru ve dureru” o spoznaji duše
 • Spoznaja duše znači da je Uzvišeni Bog spojen s čovjekovom biti
 • Put spoznaje  Boga je put spoznaje duše a koji se ostvaruje čišćenjem duše
 • Jačina Božijeg očitovanja zastor je za ljude koji teže mnoštvu
 • Mi ni jednog trenutka nismo izvan Božije vlasti da bi osjetili nepostojanje
 • Priča o ribi koja dok je u moru traži vodu
 • Bog je zbog jačine Svoga očitovanja skriven
 • Primjeri pravila “spoznaj stvari po njihovim suprotnostima”
 • Kada se ukloni pogled s mnoštva ukaže se unutarnji aspekt stvari
 • Rasprava o svojstvima Džemala i Dželala
 • Pojašnjenje Božijih svojstava Džemala i Dželala
 • Zašto između čovjeka i Boga postoji zastor?
 • Zastor između stvorenja i Boga je njihova ograničenost
 • Rastojanje između čovjeka i Gospodara je zastor njegove osobnosti i postojanja
 • Pojašnjenje potvrdnih i odričnih Božijih svojstava
 • Odgovor Allame Teheranija Mulla Sadri po pitanju potvrdnih i odričnih svojstava
 • Govor Mulla Hadi Sabzevarija o tome da je dželal negacija negacije
 • Govor Mulla Hadi Sabzevarija o tome da je dželal negacija negacije
 • Odgovor Allame Teheranija na stajalište Mulla Hadi Sabzevarija
 • Gospodar je Lijep (Džamil) i Njegova Ljepota je istovjetna Njegovoj Uzvišenosti (Dželalu)