Al-Kindi

Al-Kindi

Ebu Jusuf Jaqub bin Ishaq Al-Kindi, rođen otprilike oko 185, a umro 252, poznat pod nadimkom “arapski filozof” spada u red poznatih filozofa islamskog svijeta. Filozofska misao Al-Kindija zasniva se na peripatetičkoj filozofskoj misli.

Web-stranica za promicanje univerzalnih vrijednosti nebeske Objave i misaonih postignuća čovjeka u okviru Objave

Posjeti web-stranicu