U organizaciji Fondacije za kulturu i nauku “Gnoza” 26. marta 2016. na Univerzitetu jugo-istočne Evrope u Tetovu održana je konferencija na temu “Položaj islamske filozofije”. Na konferenciji je pored ostalih izlagača svojim izlaganjem dao učešća i direktor Fondacije “Baština duhovnosti” mr. Amar Imamović.