UDK 1 al-Shirazi
28-13

Cilj ovog rada je, koliko je to moguće, da na jednom mjestu ponudi osnovne obrise filozofskog razmišljanja i shvatanja Mulla Sadre o Bogu, Njegovoj jednoći i svojstvima. Sukladno osnovnom naumu, rad je podijeljen u poglavlja koja zasebno razmatraju svako od ovih pitanja. U prvom dijelu autor se ukratko osvrće na dokaze o postojanju Boga, onako kako su ih razumjeli Ibn Sina i Farabi, nudeći kratak historijski presjek razvoja misli o ovom pitanju, da bi u nastavku pojasnio krajnji doseg filozofije Mulla Sadre u dokazu o postojanju Boga poznatom kao dokaz istinoljubivih. Još jedna inovativna misao u filozofiji Mulla Sadre je govor o zbiljskoj jednoći Boga koja na ovakav način prije njega nije bila pojašnjena. U nastavku rada autor pojašnjava stavove Mulla Sadre o Božijoj pravječnosti i vječnosti, Božijim imenima i svojstvima, s posebnim osvrtom na Božije svojstvo stvaranja te položaja Kreacije kod stvaranja i njegova okončanja. U ovom radu je u najkraćem i, što je jednako važno, jednostavnim jezikom pokazana veličina Mulla Sadrine filozofske misli i doprinos koji je on dao na polju spoznaje Uzvišenog Boga. + proširi