U prvom dijelu ovog rada prezentira se retrospektiva i historijski presjek razvoja dokaza postojanja Boga posredstvom “argumenta spoznaje duše” u islamskoj filozofiji i to u njene tri dominantne škole: peripatetičkoj, išraqi i teozofskoj filozofiji. U drugom dijelu rada osvrnuli smo se na argument spoznaje duše onako kako se on javlja u tradiciji islamske misli, koja izrasta iz Kur’ana i predaja, ali tek neznatno s obzirom na to koliko je ova tema zbog svoje važnosti razrađena u tradicionalnoj islamskoj misli. Ovom prilikom zadovoljili smo se kraćim osvrtima, svjesni da ova tema zaslužuje mnogo širu analizu, a s ciljem da pokažemo koliko rezultati filozofskog racionalnog promišljanja odgovaraju izvornoj islamskoj misli. Smatramo da i ne može drugačije biti jer oba izvora, i racio i nebeska objava, dolaze s istog Izvora.

Ključne riječi: islamska filozofija, argument spoznaje duše, Kur’an, islamske predaje, razum, nebeska objava

Amar Imamović: The argument of soul’s cognition of God’s existence in philosophy, Qur’an and Islamic traditions

Abstract

The first part of this paper presents a retrospective and historical review of the development of proofs of God’s existence through “the argument of soul’s cognition” in the Islamic philosophy, i.e. in its three dominant schools: the peripatetic, the illuminationist and the transcendent philosophy. The second part examines the argument of soul’s cognition in the form in which it appears in the tradition of the Islamic thought that grows out of the Qur’an and traditions, but only slightly, since this topic, due to its importance, has been thoroughly analyzed in the traditional Islamic thought. This paper provides only a simple overview, though the topic requires a more thorough analysis, with the aim of showing how the results of philosophic rational thinking correspond to the original Islamic thought. There can be no other way, since both the sources: the ratio and the divine revelation come from the same Source.

Keywords: the Islamic philosophy, the argument of soul’s cognition, the Qur’an, Islamic traditions, the intellect, the divine revelation