Tebi
Vidiš li kako u srcu mom
Izlazi trnje mog bistva, a ulazi dah Tvoga.
Vidiš li kako mi je pogled odnesen u krošnje
plodova, na Miljenikovo džube.
Susret svjetova, što srcem razdire dušu,
a dahom u Jedno sabire puteve Tvog jedinstva,
što rascjepe kamene uzdiže.
Ah, Lijepi, ah Voljeni, ah Ljubljeni,
Tečeš dahom, kroz dušu mi.
Poslanstva Pečat obznanjuješ salvama vojski…
Svaki katanac na mom grijehu otpečaćen je
ključem Tvog Jesam.
Jer, Ti si me nadvio Nad vrelo sa kojeg pijem…
Nuru Nura Nura
Skriveni miris u skrivenom srcu
Ti mi obznani…