UDK 28-13 : 28-23

Ovaj tekst se bavi sadržajima Kur’ana, svetih predaja (eḥāhdīs ḳudsijeh) i djela većinom klasičnih muslimanskih autora, u kojima se tretira Božija blizina, sveprisutnost, sveobuhvatnost, Svebivstvo, imanencija. Prije toga iznoseći odnos između Božije transcendencije (tenzīh) i imanencije (tešbīh). Također, tretirali smo načine i efekte približavanja Bogu, odnosno, čovjekov odgovor na Božiju Blizinu u formi bivanja svjesnim te sveobuhvatne Stvarnosti, posebno obraćajući pažnju na autore sufijske provenijencije koji su na tako dopadljiv način predstavljali Božiju Sveprisutnost. Tekst završavamo dijelom koji nije uobičajen zaključak, jer nam se čini da narav ovoga teksta takvo što iziskuje.

Ključne riječi: Kur’an, svete predaje (eḥāhdīs ḳudsijeh), Božija transcendencija (tenzīh), Božija imanencija (tešbīh), Božija Blizina (ḳurb) i Sveprisutnost, sufijski autori, približavanje Bogu

Speech about the proximity of God – the Muslim perspective

Abstract

The paper discusses contents from the Qur’an, holly traditions (eḥādīṯ qudsiyye) and mostly works by classical Muslim authors who wrote about the Proximity of God, the Omnipresence, the Comprehensiveness, the All-existence, and the Immanence. Prior to that, the paper presents the relation between God’s transcendence (tenzīh) and immanence (tešbīh). We have also discussed the ways and effects of getting close to God, i.e. man’s answer to the Proximity of God by being aware of the comprehensive Reality, focusing especially on the poets of Sufi provenance who have presented God’s Omnipresence in an appealing manner. In the end, we conclude the discussion with an unusual part, which seems more appropriate considering the nature of the text.

Keywords: the Qur’an, holly traditions (eḥādīṯ qudsiyye), God’s transcendence (tenzīh), God’s immanence (tešbīh), the Proximity of God (Qurb) and the Omnipresence, Sufi authors, getting close to God