Uticaj tesavvufa na razvoj islamske književnosti

Mada je tesavvuf kroz relativno dugu historiju razvoja islamske civilizacije  katalizatorski djelovao na razvoj, nerijetko i nastanak, svih dimenzija islamske kulture njegova kreacijska i stvaralačka moć se najviše i najveličanstvenije reflektirala na specifičnu islamsku književnost.

2019-06-02T01:18:09+00:00 Irfanski tekstovi|Ključne riječi: |