UDK 128

O autoru i njegovom naučnom položaju

Šejh Teqijjuddīn Ibrahim ibn ‘Ali ibn El-Hasan ibn Muhammed ibn Salih ibn Ismail, El-Kaf‘ami po mjestu rođenja, El-Luwejzi po porijeklu, El-Džeb‘i po ocu, Et-Teqi po nadimku, jedan je od velikana devetog stoljeća u savršenstvu, ibadetu, asketizmu, pobožnosti i edebu. Spominju su dvije godine njegova rođenja i to 828. i 840., a umro je 905. godine po H. u svom rodnom mjestu. El-Hurr El-‘Āmili za njega je rekao da je bio povjerljiv, pun vrlina, poeta, pobožan, skroman. El-Māmeqāni za njega je rekao: “…on je od poznatih čednih ljudi, muhaddisa i pravednih pobožnjaka.”

El-Hānsāri ga je opisao kao šejha, učenjaka, požrtvovanog, pobožnog, povjerljivog, potpune iskrenosti, književnika, sposobnog, urednog, čvrstog i staloženog. Kaf‘ami je bio sakupljač knjiga i rukopisa, ogromnog uvida, mnogih istraživanja i pisanja. Poznat je u poeziji, prozi i književnosti. A sve to zahvaljujući njegovoj pobožnosti, bogobojaznosti i svijesti o Allahu, uz dostojanstvene temelje i časne osobine. Kakvo li je samo blago u onome što je naveo Allame Medžlisi, osvrćući se na njegove knjige, da su nas njihova reputacija, odlike i vrijednost poštedjeli od toga da ih predstavljamo, kao i položaj i veličina njihova autora.

O knjizi i njenim izvorima

Autor nije jasno naveo naslov knjige, već je ukazao na njega u uvodu knjige: “Svaka osoba obdarena razumom i odgovorna ima obavezu da preispituje svoju dušu koja sebe kori i upozorava nemarni duh.” Autor je u ovoj knjizi sakupio ajete upozorenja i poticaja te ih sazdao u skladnu kompoziciju koja ostavlja ogromnoga traga na srce čitaoca. Izbor ajeta koji se navode u knjizi daju joj cjelovitost. Također, naveo je brojne predaje od čistog Ehli-bejta, neka su na njih hiljade salavata, o poticaju i zastrašivanju, o savjetovanju i upućivanju, bez navođenja njihovih izvora, osim u rijetkim slučajevima. Upotpunio je svoje zdanje mudrostima, poslovicama, anegdotama, pričama, književnim frazama, prigodnim stihovima prilagođenim kontekstu, pa je nastala knjiga kao ugledno djelo i čista stranica u čijem čitanju svako uživa i nikome ne prelazi u dosadu od samog početka pa sve do njenoga kraja.