Duhovno putovanje i uzdizanje među najvažnijim su temama za islamsku duhovnost. Kroz historiju islamske misli mnogi su učenjaci duhovno putovanje opisivali na različite načine. Najčešće se ono razumijevalo kao čovjekov prolazak kroz različita duhovna stanja (hal) i postaje (mekam) sve dok se ne dostigne najuzvišeniji cilj tragaoca, a to je gubljenje svoje individualnosti u Bogu Uzvišenom (visal). Unutar tesavvufske baštine razvio se poseban interes za opis duhovnih postaja i stanja kroz koje prolazi duhovni putnik (salik). Stoga se u literaturi ranih sufija mogu naći opisi mekama. Mada u literaturi ranih sufija često susrećemo različite tvrdnje o opisu i broju duhovnih postaja, kod Halladža ih je četrdeset, kod Abdullaha Ensaraija sto, dok kod Ebu Nasra Sarradža susrećemo sedam mekama.

Duhovnim putovanjem, njegovim postajama i stanjima bavi se i Ibn Arebijeva poslanica čiji je puni naslov: “Risalat ul-enwar fi-ma yumnah sahib-ul-khalwah min-el-esrar” (Poslanica o svjetlima u tajnama darovanim ljudima osamljivanja), a napisana je u Konji 1205. godine. Ona je jedno od najpoznatijih Ibn Arebijevih djela. Doživjela je mnogo izdanja na arapskom jeziku, a također je prevedena i objavljena na većinu ostalih jezika kojima govore muslimani.

Od zapadnih jezika provođena i objavljivana na francuskom, španskom i engleskom jeziku. Ovu poslanicu je Ibn Arebi napisao kao odgovor svom neimenovanom prijatelju koji je od njega zatražio pojašnjenje duhovnog putovanja i uzdizanja. Na samom početku ove poslanice srećemo sljedeće Ibn Arebijeve riječi: “Znaj da otkada je Allah stvorio ljudska bića i izveo ih iz nepostojanja u postojanje, ona nisu prestala biti putnici.” Na ovaj način Ibn Arebi definira čovjeka kao putnika u ontološkom smislu, kao biće koje se seli od postaje do postaje i prolazi kroz oblasti u oblastima na svom putovanju od iskonske vječnosti (ezel) do buduće vječnosti (ebed). Čovjek na tom putu prolazi kroz sljedećih šest oblasti: 1. Pra-iskon, 2. Ovaj svijet, 3. Međusvijet, 4. Zemlja proživljenja, 5. Džennet ili Džehennem, 6. Pješčana dina izvan Dženneta.