U prethodnom broju časopisa iznijeli smo argumente o nematerijalnosti duše. Tada smo rekli da je, nakon potvrđivanja nematerijalnosti duše, sljedeće važno pitanje koje se prirodno nameće, način povezanosti duše i tijela. Ovo je jedna od najsloženijih tema na području filozofske psihologije. Njena složenost se ogleda u činjenici da je duša nematerijalno biće (مجرّد) ) sa svojim specifičnostima kao što je i tijelo materijalno biće koje ima karakteristike kao i sva ostala materijalna bića. U ovom slučaju osnovno i temeljno pitanje je kako je uspostavljena veza i zbiljsko jedinstvo između nematerijalnog i materijalnog bića? Drugim riječima, kako je moguće da iz spoja tijela i duše nastane jedinstvena vrsta po imenu čovjek? Sljedeće važno pitanje je kako nematerijalna i materijalna egzistencija, odnosno duša i tijelo utiču, odnosno djeluju jedno na drugo?

Međutim, da bi došli do odgovora na ova pitanja kao i pitanja povezanosti duše i tijela, prije svega, trebamo vidjeti kako Mulla Sadra, jer smatramo da su njegova mišljenja najbliža istini po ovom pitanju, tumači nastanak duše. Tek nakon njegova pojašnjenja da je duša u svom nastanku tjelesna a u opstanku duhovna, otvaraju se perspektive razumijevanja povezanosti duše i tijela.