Uvodna razmatra Hamza Halitović

Osvrt na djela pripisana Muhjiddinu Ibn Arebiju 

Početkom ove godine, pri objavljivanju prve Ibn Arebijeve poslanice u časopisu Živa baština, u njenom uvodnom dijelu bilo je riječi o pisanoj zaostavštini šejha Ibn Arebija. Budući da je od tada prošla godina, mislim da je vrijeme da pažnju posvetimo drugom značajnom aspektu koji se veže za bibliografi ju ovog velikog učitelja, tj. da bacimo pogled na djela koja su mu pripisana kroz sva ova stoljeća, a kojih ima veoma mnogo. Budući da smo već u prvom tekstu utvrdili kako je Ibn Arebi napisao gotovo tri stotine djela, od kojih se do današnjih dana očuvalo nešto više od stotinu, a imajući na umu da ukupni broj djela koja mu se pripisuju znatno prelazi taj broj, da se shvatiti da su skoro polovinu knjiga za koje se smatralo da su djelo Muhjiddina ibn Arebija napisali drugi autori. Gotovo da u historiji islama ne postoji sličan primjer atribucije djela nekom autoru, po kvantitetu i raznolikosti, kao što je slučaj s Ibn Arebijem. Razlozi za to su  mnogobrojni, svakako jedan od njih je i taj što je Muhjiddin ibn Arebi kao autor bio inspiracija mnogimpotonjim piscima iz oblasti islamske duhovnosti. Nema sumnje da je kod nekih od ovih djela zabuna oko njihove atribucije nastala namjerno, tj. da su sami njihovi autori, zbog toga što su osjećali trag nadahnuća ovog velikog učitelja islamske duhovnosti na sebi, riješili da iz skromnosti i osjećaja dužnosti neko od svojih djela pripišu njemu, jer su ga smatrali njihovim autorom po duhu, iako on to nije bio po slovu. Drugi razlog je vrlo prizemniji, to jest da su djela, a većina je takvih, Ibn Arebiju pripisana jednostavnom pogreškom. Većina ovih djela obrađuju teme na koje se Ibn Arebi često osvrtao u svojim djelima pa su onda ljudi koji su ih prenosili i prepisivali, koristeći pogrešnu analogiju, na osnovu njihovog sadržaja zaključili da je Ibn Arebi njihov autor. Stephen Hirtenstein i Jane Clark, koji su značajni istraživači Ibn Arebijeve misli i zaostavštine i članovi Muhyiddin ibn Arabi Society-a iz Londona, u žurnalu ovog društva objavili su liste Ibn Arebijevih pisanih djela, zajedno s njihovim manuskriptima, brojevima i bibliotekama u kojima se nalaze, a također su objavili i listu djela za koja je utvrđeno da ih Ibn Arebi nije napisao a pripisuju se njemu.