UDK 1-Ibn Arebi

Uvodne napomene Hamza Halitović

Knjiga o iščeznuću u osvjedočenju (Kitab ul-fena fi’l mušahedah) jedna je od kraćih Ibn Arebijevih poslanica. Sprva bi se moglo reći da joj je glavna tema pitanje fenaa – iščeznuća u Bogu Uzvišenom, odnosno, preciznije kazano, iščeznuće u očitovanju Božijem. No, druga važna karakteristika ovog djela je i to što izlaže neke od spoznajnih teorija Ibn Arebijeve metafizike, stavljajući ih prvenstveno u odnos sa spoznajnim teorijama racionalista i uleme koji su okupirani jedino spoljašnjim značenjima vjere.

Ključne riječi: Ibn Arebi, fena, iščeznuće

Abstract

An Epistle on the Annihilation in the Contemplating

Ibn Arebi

Introductory remarks: Hamza Halitović

The book about the annihilation in the contemplating (Kitab ul-fena fi’l mušahedah) is one of Ibn Arabi’s shorter epistles. At first, it could be said that one of its main themes is the issue of fena’ – annihilation in God the Magnificent, i.e. more precisely, annihilation in the Divine manifestation, but the second important feature of this work is also the fact that it exhibits some of the theories of knowledge of Ibn Arabi’s metaphysic, by putting them primarily in correlation with the theories of knowledge of rationalists and scholars, who are absorbed only with the overt meaning of religion.

Key words: Ibn Arabi, fena, annihilation