Ibn Arebi

/Tag: Ibn Arebi
24 April 2020

Metodološka analiza gnostičke interpretacije i njezine osnove prema Ṣadr al-Dīnu Qūnawīju

Preuzmi pdf

2020-04-28T20:00:38+00:00 Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 18|Ključne riječi: , , , , , , , |

6 August 2019

Znanost o balansu i korespondenciji među svjetovima u islamskoj gnozi prema djelu Haydara Amulija iz VIII/XIV stoljeća

Kategorija: Irfan Filozofija
Preuzmi pdf

2019-08-23T07:45:20+00:00 Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 15.|Ključne riječi: , , , , , |

25 Decembar 2018

Komentari Mesnevije i zanemarivanje Mevlanine sufijske tradicije

Kategorija: Irfan Sufijska poezija
Preuzmi pdf

2019-05-12T06:40:00+00:00 Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 12.|Ključne riječi: , , , , , , , , |

Web-stranica za promicanje univerzalnih vrijednosti nebeske Objave i misaonih postignuća čovjeka u okviru Objave

Posjeti web-stranicu