UDK 821.222.1.09 (049.3)

Prošle godine svjetlo dana ugledalo je izuzetno vrijedno djelo iz područja tesavvufa. Riječ je o knjizi Riznica mevlevijske mudrosti istraživača Elvira Musića. U njoj se na jedan primamljiv način predstavlja mevlevijska misaona tradicija, koja je, kako će kazati autor, umnogome zasnovana na snazi kombinacije (raz)uma i emocija u procesu spoznaje, uvažavanja svih živih bića kao savršenih Božijih stvorenja i otvorenosti prema svemu kao dijelu sebe, a nikako nečemu što je izvan čovjekova postojanja.

Kao razlog pisanja ove knjige Musić navodi da je za potpunije sagledavanje mevlevijskog doživljaja islamskog nauka važno upoznati se i s djelima koja su, osim Kur’ana i Poslanikove, a.s., tradicije, ostavila najviše traga na Mevlaninu ličnost, te s djelima koja su potekla iz pera osoba čije formiranje ličnosti je nadahnuto izravno Mevlaninim mislima, ali ta djela napisana na perzijskom jeziku odlikuju izuzetno složen stil i sintaktička struktura, te bi njihovo prevođenje i predstavljanje bosanskom čitaocu iziskivalo ogroman trud, pa se upravo zbog toga odlučio pripremiti ovu knjigu u kojoj se predstavlja lik i djelo najznačajnijih mislilaca koji su utjecali na formiranje Mevlanine ličnosti i mevlevijskog tarikata, a potom ličnosti koje su razvoj ovog sufijskog bratstva omogućile nakon njegovog preseljenja na bolji svijet. (…)