UDK 929 Chittick, W.C.

28-1 : 81'255.2

Ovaj tekst se bavi prijevodima djela Williama C. Chitticka na bosanski jezik, dajući o njima određene napomene, a prije toga iznoseći kraću biografiju njihova autora. U ovom radu se vidi da je u posljednje vrijeme došlo do učestalijeg prevođenja knjiga i članaka na bosanski jezik ovog čuvenog američkog istraživača klasične islamske filozofije i sufizma – u 2019. godini objavljena su tri prijevoda njegovih knjiga, pa možda ne bi bilo pretjerano reći da je riječ o svojevrsnom prevodilačkom zamahu. Pretpostavljamo da se razlog takve pojave krije u jednostavnosti Chittickovog jezika kojim na pitak, učen i akademski način nastoji predstaviti najdublje istine islama, dok istovremeno njegovi spisi ne gube na sveobuhvatnosti i prilježnosti. Otuda je moguće govoriti o znatnom utjecaju njegovih djela na bosansko čitalaštvo.

Abstract

The translation of books and articles of William C. Chittick into Bosnian language

Haris Dubravac

This paper discusses translations of William C. Chittick’s works into Bosnian language, giving certain remarks about them and providing a short biography of the author. The paper shows that numerous books and articles of this renowned American researcher of the classical Islamic philosophy and Sufism have recently been translated into Bosnian language. In 2019, the translations of three of his books were published, so it may not be farfetched to say that a kind of translation movement has been taking place. We assume that the reason for this phenomenon lies in the simplicity of Chittick language which he deploys to explain the deepest truths of Islam in a fluent, erudite and academic way. At the same time, his works do not lose comprehensiveness and diligence. Hence one can speak about a considerable influence of his works on Bosnian readers.

Keywords: William C. Chittick, biography, translations, books, articles, Bosnian language, classical Islamic philosophy, Sufism.