UDK 28:165.0](049.3)

Spoznaja – kao ona moć uma i duha kojom se čovjek ontološki razlikuje od drugih bića – zauzima krunsko mjesto unutar filozofsko-teološkog pojmovlja islama, ali i unutar hijerarhije božanskih naloga izrečenih kroz Sveti Tekst. Ne samo da pitanjem spoznaje izrečenim u imperativu započinje očitovanje Božije Riječi Pečatnom Poslaniku nego se spoznaja promeće ispred samog čina stvaranja i nudi kao jedini mogući put vlastitog duhovnog napredovanja i zaposjedanja viših razina bitka. Imajući to u vidu, profesor Rešid Hafizović svoju posljednju (pritom mislim na posljednju objavljenu a nikako na posljednju kao pečatnu) knjigu upravo posvećuje fundamentalnim epistemološkim pitanjima, naslovivši je Spoznaja – prva vrijednost islama.

Prikaz napisao: dr. Rusmir Šadić