Ovaj prijevod predstavlja izvadak iz kapitalnog djela pod naslovom Akhlaq-e Nasiri od Nasiruddina Tusija, koja je strukturirana u tri dijela i to etika, ekonomija i politika. Ovo djelo je ostavilo dubok i prepoznatljiv trag na sva važnija kasnija djela iz područja islamske etike.

Autor djela Nasiruddin Tusi je pokazivao brilijantnu inteligenciju i znanje u području gotovo svih nauka tog doba. Posebno se isticao u domenu filozofije, logike, etike, astronomije i teologije. Pripisuje mu se veoma veliki broj djela tako neki istraživači navode čak 150 djela.

Obzirom da svako ljudsko djelovanje ima specifični cilj tako usavršavanje i upotpunjavanje ljudske duše ima svoj specifični cilj. Cilj usavršavanja ljudske duše jeste njena sreća a što predstavlja njeno dobro. Prema tome, nužno je prioritetna spoznaja suštine dobra i sreće kako bi se upoznavanjem istog potaklo stremljenje ka savršenstvu i kako bi u tragaocu preovladao žar i na taj način se u potpunosti pojačalo zadovoljstvo i raspoloženje za dostizanje cilja.

Ključne riječi: dobro, sreća, blaženstvo, Akhlaqe Nasiri, Nasiruddin Tusi

A DISCUSSION ON GOODNESS AND HAPPINESS 

Nasiruddin Tusi

Abstract

This is a translation of an excerpt from a prominent book entitled Akhlaq-e Nasiri by Nasiruddin Tusi, which consists of three parts: ethics, economics and politics. The book made a profound and recognizable impact on all important subsequent books in the area of Islamic ethics.

The author, Nasiruddin Tusi, demonstrated brilliance and knowledge in almost all scientific areas of his period. He was particularly prominent in the field of philosophy, logic, ethics, astronomy and theology. He is reported to have authored a large number of books, some researchers claim even 150 books.

Since each human activity has a specific goal, the process of perfecting and completing of human soul also has its specific goal. The goal of completing a human soul is its happiness, which represents its goodness. Therefore, the priority of knowing the essence of goodness and happiness is essential for initiating the striving towards perfection, and for zeal to become dominant in a seeker, whereby his content and good mood would be completely enhanced for the purpose of reaching his goal.

Keywords: goodness, happiness, blessing, Akhlaqe Nasiri, Nasiruddin Tusi