Jedna od važnih rasprava u filozofiji religije je objašnjenje religijskog vjerovanja. Postoje različiti načini tumačenja vjerovanja u Boga što je po sebi najvažnije i najistaknutije pitanje ka je riječ o religijskom vjerovanju. U ovom radu će biti predstavljeni najvažnija pojašnjenja religijskog vjerovanja i to iz ugla istaknutih predstavnika prirodne teologije, fideizma i reformirane epistemologije. Ovaj rad posebno razmatra racionalnu opravdanost nekih vjerovanja. Pitanje racionalne opravdanosti dobiva posebnu važnost u današnjem vremenu svekoliko propitivanja svega i svačega pa i religijskih vjerovanja. Današnji čovjek izložen ovom općem trendu uveliko negira religijska vjerovanja i odbacuje vjeru u potpunosti, u njenom tradicionalnom značenju, i sve je manje sklon da prihvati bilo šta bez racionalnog dokaza.

BELIEF AND RATIONALITY

Mohsen Jevadi

Abstract

Among the important discussions in the philosophy of religion is the explanation of religious belief. There are different interpretations of the belief in God, which is the most important and prominent topic concerning religious belief. This paper presents the most important explanations of religious beliefs from the perspective of prominent representatives of natural theology, fideism and reformed epistemology. The paper particularly discusses rational justification of some beliefs. The issue of rational justification has become increasingly important in the modern period when everything is questioned, including religious beliefs. A modern man, exposed to such prevailing trends, mostly denies religious beliefs and utterly and completely rejects religion in its traditional meaning, whereby he is less and less inclined to accept anything without rational evidence.

Keywords: the philosophy of religion, rationality, belief, natural theology, fideism, reformed epistemology