UDK 140.8 ‘Attar F.

140.8 Ibn Sina

Ovaj rad ima za cilj uporediti irfanski svjetonazor, odnosno duhovno putovanje kakvim ga razumijevaju i opisuju ‘Attar Nišaburi u svoje tri poslanice: Ilāhī Nāme (Knjiga o božanskom), Manṭiqu-ṭ Ṭayr (Govor ptica) i Mosībat Nāme (Knjiga o nedaćama), kao jedan od najvećih arifa i autora sufijske literature, s jedne strane, i Ibn Sina u svoje tri poslanice: Ḥayy ibn Yaqzan (Sin budnoga), Risaletu-ṭ Ṭayr (Poslanica o ptici) i Salaman wa Absāl (Salaman i Absal), kao najveći predstavnik peripatetičke filozofije, s druge strane. Drugim riječima, upoređivanjem ova dva velikana jasno se uviđaju razlike i sličnosti između sufijskog i filozofskog učenja po pitanju duhovnog puta, s tim da stavovi Ibn Sinaa u ovom radu predstavljaju njegovu kasnu fazu koja odražava njegovu istočnu filozofiju u kojoj on pravi otklon od tradicionalnog peripatetičkog uma.

Ključne riječi: ‘Attar, Ibn Sina, gnoza, sufizam, razum, peripatetička filozofija, racionalna spoznaja, srčana spoznaja

Abstract

‘Attar and Ibn Sina’s Gnostic tractates

Taqī Pūrnāmdārīān

The aim of the paper is to compare the worldview of irfan, that is, the spiritual journey as understood and described by ‘Attar of Nishapur in his three epistles: Ilāhī Nāme (Book on Deity), Manṭiqu-ṭ-Ṭayr (Speech of Birds) and Mosībat Nāme (Book of Misfortunes), who is one of the greatest arifs and authors in sufi literature, on one hand, and Ibn Sina and his three epistles: Ḥayy ibn Yaqzan (Alive, Son of Awake), Risaletu-ṭ Ṭayr (Epistle on Birds) and Salaman wa Absāl (Salaman and Absal), who is the greatest representative of peripatetic philosophy, on the other hand. In other words, the comparison of the two great scholars clearly shows differences and similarities between sufi and philosophical doctrine concerning the spiritual path. It is noteworthy that Ibn Sina’s opinions presented in this paper reflect his later stage which represents his eastern philosophy that departed from the traditional peripatetic mind.

Keywords: ‘Attar, Ibn Sina, gnosis, sufism, intellect, peripatetic philosophy, rational cognition, heart’s cognition