Budući da Mesnevija Dželaudina Rumija u sebi obujmljuje sav sukus osebujna islamska nauka i univerzalne ljudske mudrosti, ona od čitaoca za razumijevanje i shvatanje njena smisla, metafora, simbolike i aluzija zahtijeva stanovitu upućenost u različite aspekte i dimenzije tradicionalnih islamskih znanosti i tesavufa, zatim poznavanje društveno-kulturološkog miljea islamskog svijeta 13. stoljeća kao i duboko ukorijenjenih znanosti, vještina i zanata tog vremena. S druge strane, budući da se veliki dio prefinjenih i tankoćutnih sadržaja Mesnevije naslanja na lična duhovna iskustva hazreti Mevlane, shvatanje i razumijevanje tih sadržaja za osobe koje nisu postigle srčano jedinstvo s autorom i ostvarile duhovnu empatiju i suživljenje s njim, teško da mogu biti shvatljive u svim svojim značenjskim dubinama. No, i pored toga, Mesnevija iz nepreglednih dubina svojih značenja svakome čovjeku, saglasno njegovom duhovnom i intelektualnom stepenu, nudi i otkriva pregršt vrijednih bisera i dragulja koji se poput negina, dragog kamena, nižu na kruni njegova uma i srca ostavljajući trajni trag na njegovom biću. U namjeri da bar dijelom približimo našim čitateljima neka značenja Mesnevije i na taj način im pomognemo boljem razumijevanju islamske duhovnosti i učenja vjere islama, nastavljamo sa komentarom stihova Najname, koja je, kao što smo kazali, srž Mesnevije i sukus cijelog Mevlaninog vjerovanja.