Sufijska poezija

/Tag: Sufijska poezija
25 Decembar 2018

Komentari Mesnevije i zanemarivanje Mevlanine sufijske tradicije

Kategorija: Irfan Sufijska poezija
Preuzmi pdf

2019-05-12T06:40:00+00:00 Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 12.|Ključne riječi: , , , , , , , , |

23 Decembar 2018

Semantička i retorička nekonvencionalnost u Rumijevoj Mesneviji

Kategorija: Irfan Sufijska poezija
Preuzmi pdf

2019-05-12T06:40:37+00:00 Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 12.|Ključne riječi: , , , , , , , , , |

23 Decembar 2018

Šta je Rumija učinilo velikim autorom

Kategorija: Irfan Sufijska poezija
Preuzmi pdf

2019-05-12T06:41:29+00:00 Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 12.|Ključne riječi: , , , , , , , , , |

Web-stranica za promicanje univerzalnih vrijednosti nebeske Objave i misaonih postignuća čovjeka u okviru Objave

Posjeti web-stranicu