Sufijska poezija

/Tag: Sufijska poezija
27 Novembar 2019

Sadijeve hikaje – najljepše motivacijske priče

Preuzmi pdf

2019-11-27T12:13:42+00:00 Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 16.|Ključne riječi: , , , , , , , |

27 Novembar 2019

Bulbulistan Fevzija Mostarca u intertekstualnom dijalogu sa Sadijevim Đulistanom

Preuzmi pdf

2019-11-27T12:02:36+00:00 Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 16.|Ključne riječi: , , , , , , , , , , , |

25 Decembar 2018

Komentari Mesnevije i zanemarivanje Mevlanine sufijske tradicije

Kategorija: Irfan Sufijska poezija
Preuzmi pdf

2019-05-12T06:40:00+00:00 Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 12.|Ključne riječi: , , , , , , , , |

23 Decembar 2018

Semantička i retorička nekonvencionalnost u Rumijevoj Mesneviji

Kategorija: Irfan Sufijska poezija
Preuzmi pdf

2019-05-12T06:40:37+00:00 Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 12.|Ključne riječi: , , , , , , , , , |

Web-stranica za promicanje univerzalnih vrijednosti nebeske Objave i misaonih postignuća čovjeka u okviru Objave

Posjeti web-stranicu