UDK 1-al-Shirazi

28-752

Tekst pred cijenjenim čitaocem je prijevod dijela knjige Islamic Philosophy from Origin to the Present svjetski poznatog autora Seyyeda Hooseinija Nasra. Namjera objavljivanja ovog prijevoda jeste približavanje položaja i ulogu Mulla Sadre Širazija na sceni islamske filozofije, kao i njegov doprinos i novi zamah koji je dao islamskoj filozofiji kao ključna figura u procvatu poslaničke filozofije. Mulla Sadra ostavio je toliko dubok trag na filozofiju da su danas sve filozofske škole pod uticajem njegovih misli. Može se reći da se islamska filozofija dijeli na period prije i nakon Mulla Sadre. Autor podsjeća da je on zajedno s Henry Corbenom uveo termin “isfahanska škola” da bi označili jedan tok filozofske misli koji se uobličio i u potpunosti afirmirao u Isfahanu. Ova škola dala je nesaglediv doprinos filozofskom tumačenju i promatranju zbilje poslanstva i vjerskog učenja. Pored Mulla Sadre na ovom polju posebno u njegovim začecima značajno mjesto imaju Mir Damad, Mir Findiriski i Šejh Behaja.