Awhaduddin Kirmani (Awhad al Din Kirmani) tesavufski je šejh, koji je živio u trinaestom stoljeću, zlatnom dobu islamske misli i duhovnosti, u kojem su izrastali mnogi velikani. Bio je lični prijatelj Muhjiddina ibn Arebija i poznavao je veliki broj duhovnih i intelektualnih pregaoca iz tog perioda. On je bio i dan-danas je jedan od najznačajnijih perzijskih pjesnika koji su pisali u pjesničkom obliku rubaije. Iza njega je ostao Divan od 1807 rubaija, koje su misaono veoma duboke i najviše izražavaju irfanski aspekt tesavufskog učenja. U ovom tekstu napravljen je izbor od 55 rubaija iz njegovog Divana.

Ključne riječi: Awhaduddin Kirmani, Ibn Arebi, islamska misao, rubaije, Divan, tesavvuf, irfan

A selection of Awhaduddin Kirman’s quatrains

Edited and translated by Hamza Halitović

Abstract

Awhaduddin Kirmani is a Sufi shaikh who lived in the 13th century, the golden age of the Islamic thought and spirituality in which many great people lived. He was a personal friend of Muhyiddin ibn Arabi and knew a large number of the intellectual and spiritual enthusiasts from that period. He was and still is one of the most significant Persian poets who wrote in the poetic form of quatrains. He wrote a Diwan containing 1807 quatrains which are intellectually very deep and mostly expressing the gnostic aspect of the Sufi teachings. This paper offers a selection of 55 quatrains from his Diwa­­­­n.