UDK 821.222.1.09 Širazi

Kao društveno biće, čovjek od davnina traga za rješenjima za uspostavu pravednog društva pod čijim okriljem je moguće ostvarivanje svih potencijala koji se kriju u svakom članu zajednice. S obzirom na snažan utjecaj časne Božije Knjige na muslimanska društva na perzijskom, arapskom i turskom govornom području, ondašnji mislioci u svojim su djelima nastojali doprijeti do ispravnog razumijevanja kur’anskih principa, među kojima posebno mjesto zauzima pravda, i tako dati svoj obol uspostavi pravednog društva. Među tim velikanima značajno mjesto zauzima Šejh Sadi Širazi (1210‒1292), koji je svjetsku slavu, osim po jedinstvenim lirskim gazelima, stekao i kao savjetnik vladara. U njegovim djelima – posebno u Golestanu i Bustanu – pronalazimo obrise sistema uspostave pravde u društvu, a što se nastojalo prezentirati u ovom radu.

Abstract

Since ancient times, man as a social being has searched for solutions that could lead to the formation of a just society, which would enable the realization of all the potentials that are hiding in every member of community. Given the strong influence of the Holy Book of God – Qur’an on Muslim societies in Persian, Arabic and Turkish speaking area, thinkers at that time strived to reach the correct comprehension of the Qur’anic principles among which justice occupies a special place and thus give their contribution to the formation of a just society. Among these great people a significant place occupies Shaikh Sa‘dī Shirazi (1210-1292) who gained worldwide fame not only by his lyrical gazels, but as an adviser to rulers as well. In his works – especially in Gulistan and Bustan – we find contours of a system of the establishing justice in society, which are presented in this paper.

Keywords: Sa‘dī, justice, Qur’an, society, literature, Gulistan, Bustan