Munir Drkić

/Tag: Munir Drkić
23 Decembar 2018

Šta je Rumija učinilo velikim autorom

Kategorija: Irfan Sufijska poezija
Preuzmi pdf

2019-05-12T06:41:29+00:00 Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 12.|Ključne riječi: , , , , , , , , , |

18 Juli 2018

Divan Hafiza Širazija u recepciji Safvet-bega Bašagića, Fehima Bajraktarevića i Bećira Džake

Kategorija: Irfan Sufijska poezija
Preuzmi pdf

2019-05-12T07:28:44+00:00 Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 7.|Ključne riječi: , , , , , , , , |

7 Juli 2014

Ahmed Sudi Bošnjak komentator perzijskih klasika

Recenzenti:
Prof. dr. Fehim Nametak
Prof. dr. Alena Ćatović
Fondacija “Baština duhovnosti”, Mostar 2014.
Format B5, str. 183
ISBN 978-9958-867-27-9

Čitaj online

2019-05-16T16:40:47+00:00 Biblioteka Kulturna Baština|Ključne riječi: , |

Web-stranica za promicanje univerzalnih vrijednosti nebeske Objave i misaonih postignuća čovjeka u okviru Objave

Posjeti web-stranicu