UDK 821.222.1.09 Shirazi

U globalnim intelektualnim razmatranjima Hafizov Divan ima visoko mjesto u kulturno-identitarnoj paradigmi muslimana na povijesnom geografskom potezu od Balkana do Bengala, što je bila najvažnija paradigma islama. U nekim drugim razmatranjima Hafi zu pripada središnje mjesto na literarnoj sceni u okviru identitarne paradigme. Ugled koji je uživao i koji još uvijek uživa je neprevladan. Ni razumijevanje ni prevođenje Hafizove poezije nije jednostavno, budući da on kao hafiz, filozof, odličan poznavalac historije, književnosti, duše i duha čovjekova izlijeva u svakom stihu toliko značenja, misli, mudrosti, istine i ljepote da to zahtijeva izvanrednu koncentraciju i obrazovanje recipijenta. Nije ni čudo da je bio dio islamskog kanona i identitarne paradigme muslimana.
Ključne riječi: Hafiz Širazi, poezija, islamski kanon, literarna scena

Abstract
Hafiz Shirazi – A Canonical Poet from the Balkans to Bengal
Sabaheta Gačanin
Within global intellectual considerations, Hafiz’s Divan maintains a high position in the cultural identitarian paradigm of Muslims who occupy the historical geographical area stretching from the Balkans to Bengal, which was the most important paradigm of Islam. Within other considerations, Hafiz’s has the central position in the literary scene within the identitarian paradigm. His reputation in the past and the reputation he still has today remains unequalled. Neither the understanding, nor translating Hafiz’s poetry is simple, since, being a hafiz, a philosopher and an expert in history, literature, human soul and spirit, he pours into each verse such abundance of meaning, thoughts, wisdom, truth and beauty, that it requires the recipient to have extraordinary concentration and education. It is no wonder that Hafiz was a part of the Islamic canon and the Muslims’ identitarian paradigm.

Keywords: Hafiz Shirazi, poetry, Islamic canon, literary scene