UDK 821.222.1.09 Shirazi

821.222.1-1

Uvodne napomene Hamza Halitović

Hafiz Širazi jedan je od najboljih i najznačajnijih perzijskih pjesnika. Veći dio njegovog Divana sačinjavaju gazeli. Međutim, Hafiz je skladao poeziju i u nekoliko drugih pjesničkih formi, među kojima su i rubaije. Broj Hafi zovih rubaija varira od izdanja do izdanja njegovog Divana. U Kasimijevom izdanju, koje se smatra jednim od najvjerodostojnijih, nalaze se 42 rubaije, dok se u kalkutskom izdanju, prvom štampanom izdanju Hafizovog Divana, nalazi 69 rubaija. U Kasimijevom izdanju postoje četiri različite rubaije kojih nema u izdanju iz Kalkute, tako da oba izdanja sadrže ukupno 73 rubaije, koje su u ovom radu, prvi put, prevedene na bosanski jezik.

Ključne riječi: Hafiz Širazi, Divan, rubaije

Abstract
Rubaiyat by Hafiz Shirazi
Hamza Halitović
Hafiz Shirazi is one of the most prolific and significant Persian poets. Most of his Divan is composed of gazels. However, in addition, Hafiz wrote poetry in several different poetic forms, including rubaiyat. The number of rubaiyat by Hafiz varies from one edition of his Divan to another. In Qasimi’s edition, which is considered one of the most authentic, there are 42 rubaiyats, whereas in the Calcutta edition, which was the first printed edition of Hafiz’s Divan, there are 69 rubaiyats. The Kasimi edition includes four different rubaiyats which are not found in the Calcutta edition, whereby both editions contain the total number of 73 rubaiyats, and they are translated into Bosnian language in this paper for the first time.
Keywords: Hafiz Shirazi, Divan, rubayat.