UDK 28 : 37.018.1]

Kućna naučna predavanja kao neinstitucionalni oblik obrazovanja predstavljala su neizostavan segment u duhovno–intelektualnom odgoju generacijā muslimana. Na tom tragu, uz Rumijevu Mesneviju i Hafizov Divan predstavljao je “obavezan” izvor upoznavanja s gnostičkim naukom. Kroz prizmu Hafizovog Divana rad daje jedan uopćeni prikaz kućnih naučnih predavanja te pojašnjava svrhu i značaj ovog oblika edukacije. Kućna naučna predavanja na kojima se tumačio Hafizov Divan motrena su kroz tri ravni: filološku, didaktičko-etičku i gnostičku. Također, predstavljen je lik hadži Mujage Merhemića Hajrija kao jednog od predavača Hafizovog Divana. Izdvojeno je nekoliko zajedničkih osobina sadržanih u ličnostima predavača Hafizovog Divana koje ukazuju da su, u konačnici, kućna naučna predavanja imala za cilj pokazati vrhunski primjer islamskoga edeba. Također, u kratkim crtama predstavljen je rukopis hadži Mujaginih predavanja Hafizovog Divana koja je zabilježio i sačuvao Hamdija Čemo.

Ključne riječi: kućna naučna predavanja, lingvistička, didaktičko-etička, gnostička ravan, Hafizov Divan, hadži Mujaga Merhemić, Hamdija Čemo

Abstract

Hafiz’s Divan in light of home scientific lectures

Mubina Moker

Home scientific lectures as a non-institutionalized form of education have represented an inseparable aspect of spiritual-intellectual upbringing of generations of Muslims. In line with that, along with Rumi’s Masnawi, Hafiz’s Divan was a „mandatory“ source of learning about Gnosticism. Through the prism of Hafiz’s Divan, this paper provides a general overview of home scientific lectures and explains the purpose and importance of this type of education. Home scientific lectures in which Hafiz’s Divan was interpreted have been considered at three levels: philological, didactic-ethical and gnostic level. Also, hadzi Mujaga Merhemić Hajri is presented as one of lecturers of Hafiz’s Divan. Several common characteristics of lecturers of Hafiz’s Divan have been selected, whereby they indicated the fact that, in the end, home scientific lectures aimed at exemplifying primarily the Islamic edeb. In addition, a brief review of hadzi Mujaga’s lectures on Hafiz’s Divan are presented as recorded and saved by Hamdija Čemo.

Keywords: home scientific lectures, linguistic, didactic-ethical, gnostic level, Hafiz’s Divan, hadzi Mujaga Merhemić, Hamdija Čemo.